Všeobecné obchodné podmienky DreamWithUs

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu DreamWithUs sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-UPB2) a medzinárodnými kódexmi elektronického obchodu.

Od 1. februára 2019 prevádzkuje internetový obchod DreamWithUs (ďalej len „internetový obchod“ alebo „DreamWithUs“) spoločnosť 10DX GROUP d.o.o., poskytovateľ služieb elektronického obchodu (ďalej len „dodávateľ“).

Všeobecné obchodné podmienky sa zaoberajú prevádzkou DreamWithUs, právami používateľov a obchodným vzťahom medzi internetovým obchodom a zákazníkom.

Dostupnosť informácií (súhrn právnych predpisov);

Internetový obchod sa zaväzuje vždy poskytnúť kupujúcemu tieto informácie:

 1. a) totožnosť spoločnosti (názov a sídlo, registračné číslo),
 2. b) kontaktné údaje, ktoré umožnia používateľovi rýchlu a efektívnu komunikáciu (e-mail, telefón),
 3. c) základné charakteristiky tovaru alebo služieb (vrátane popredajných služieb a záruk),
 4. d) dostupnosť položiek (každá položka alebo služba ponúkaná na webstránke by mala byť dostupná v primeranom čase),
 5. e) podmienky dodania tovaru alebo vykonania služby (spôsob, miesto a čas dodania),
 6. f) všetky ceny musia byť jasne a jednoznačne stanovené a musí byť jasne uvedené, či už zahŕňajú dane a náklady na dopravu,
 7. g) spôsob platby a doručenia,
 8. h) časová platnosť ponuky,
 9. i) lehota, v ktorej je ešte možné odstúpiť od zmluvy, a podmienky odstúpenia; okrem toho, či a koľko stojí kupujúceho odstúpenie od zmluvy,
 10. j) vysvetlenie postupu reklamácií vrátane všetkých údajov o kontaktnej osobe alebo zákazníckom servise.

Ponuka DreamWithUs

Vzhľadom na povahu obchodovania prostredníctvom internetu sa ponuka DreamWithUs aktualizuje a mení. Farba produktov na prezentačných fotografiách sa môže od fyzických produktov líšiť v odtieňoch.

Ceny sú uvedené ako online ceny, ktoré sú platné pre online nákupy v prípade 100% platby v hotovosti alebo úhrady proforma faktúry bankovým prevodom.

Ak sa napriek snahe poskytovateľa služieb v internetovom obchode zverejní nesprávna cena, najmä ak sa výrazne odlišuje od všeobecne platných cien alebo ak sa v dôsledku systémových chýb objavia ceny "0" alebo "1" EUR, poskytovateľ služieb nie je povinný dodať tovar za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, a v takom prípade môže kupujúci buď zotrvať pri svojom zámere kúpiť tovar, alebo od kúpy odstúpiť.

Zľavy

V kategórii zliav môžete na jednom mieste vidieť, ktoré výpredajové kampane môžete získať, ak sa rozhodnete objednať si od nás produkty.

Do kampane je možné zahrnúť všetky produkty z nášho predaja a kampaň trvá do konca termínu. Kampaň trvá až do odvolania. Výhoda pre kupujúceho sa odráža v zníženej cene, % kampane sa neurčuje vopred, ale určuje sa v deň vytvorenia špeciálnej ponuky.

V prípade kampane 1 + 1 ide o propagačnú ponuku ZADARMO, keď zaplatíte za jeden produkt a dostanete ďalší zadarmo – produkt rovnakej hodnoty alebo lacnejší. Zľava platí na lacnejšiu položku. Akcia platí len na produkty označené 1 + 1 ZDARMA. Akcia 1 + 1 ZDARMA nie je kompatibilná s inými zľavami alebo výhodami.

Spôsoby platby

DreamWithUs umožňuje tieto spôsoby platby:

- platba na dobierku (platí online cena) *,

- prevodom na účet správcu 10DX GROUP d.o.o. podľa ponuky / proforma faktúry (platí online cena),

- prostredníctvom služby PayPal

- alebo platobnými kartami Visa, Marstercard, American Express, Diners

* Pri individuálnych objednávkach si vyhradzujeme právo požadovať platbu bankovým prevodom na účet administrátora; 10DX GROUP d.o.o. (podľa ponuky / proforma faktúry, kde stále platí bežná cena).

* Pri individuálnych objednávkach nad 300 EUR so zvolenou možnosťou „platba na dobierku“ si vyhradzujeme právo požadovať ZÁLOHU vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky.

Internetový obchod vystaví kupujúcemu faktúru na trvanlivom nosiči s rozpisom nákladov a pokynmi, ako odstúpiť od nákupu a vrátiť tovar, ak je to potrebné a možné. Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť údajov na faktúre a oznámiť predávajúcemu prípadné chyby do ôsmich dní od jej doručenia. Následné námietky týkajúce sa správnosti vystavených faktúr sa neberú do úvahy.

Predajná zmluva (objednávka) je uložená v elektronickej podobe na serveri internetového obchodu.

Ceny

Online cena platí pre všetkých používateľov DreamWithUs. Všetky ceny zahŕňajú DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Ceny sú platné v čase zadania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť.

Ceny sú platné v prípade platby vyššie uvedenými spôsobmi platby a za vyššie uvedených podmienok.

Napriek obrovskému úsiliu poskytovať najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie môžu byť informácie o cenách nepresné. V takom prípade, alebo ak sa cena tovaru zmení v priebehu vybavovania objednávky, poskytovateľ umožní kupujúcemu odstúpiť od kúpy, pričom súčasne poskytovateľ ponúkne kupujúcemu riešenie, ktoré povedie k vzájomnej spokojnosti.

Ak sa napriek snahe poskytovateľa služieb v internetovom obchode zverejní nesprávna cena, najmä ak sa výrazne odlišuje od všeobecne platných cien alebo ak sa v dôsledku systémových chýb objavia ceny "0" alebo "1" EUR, poskytovateľ služieb nie je povinný dodať tovar za nesprávnu cenu, ale môže ponúknuť dodanie za správnu cenu, a v takom prípade môže kupujúci buď zotrvať pri svojom zámere kúpiť tovar, alebo od kúpy odstúpiť.

Kúpna zmluva medzi kupujúcim a obchodom je uzavretá v okamihu, keď kupujúci potvrdí objednávku (kupujúci dostane elektronickú správu o stave Objednávka potvrdená). Od tohto okamihu sú všetky ceny a ostatné podmienky pevné a platia pre obchod aj pre kupujúceho.

Zľavy, propagačné kódy atď. sa nesčítavajú.

Kredit na DreamWithUs účte zákazníka a všetky prostriedky vyplatené podľa proforma faktúr nie sú úročené.

Darčekový poukaz DreamWithUs

Darčekový poukaz je identifikačný doklad, ktorý spoločnosť DreamWithUs vydáva za platbu v hotovosti alebo na základe proforma faktúry vo forme dokladu alebo v elektronickej forme. Každý darčekový poukaz je označený jedinečným sériovým číslom a spoločnosť 10DX GROUP d.o.o. je povinná ho prijať ako platbu za tovar predávaný v internetovom obchode DreamWithUs. Na nákup darčekového poukazu sa vzťahujú rovnaké ustanovenia, ako sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach. Darčekov7 poukaz je platný 6 mesiacov od vystavenia poukazu, ak nie je na poukaze uvedené inak.

Darčekový poukaz nie je možné vymeniť za hotovosť. Poukaz je možné uplatniť len v plnej výške. V prípade, že je hodnota nákupu vyššia ako hodnota darčekového poukazu, musí držiteľ darčekového poukazu rozdiel doplatiť. V prípade, že je hodnota nákupu nižšia ako hodnota darčekového poukazu, sa rozdiel kupujúcemu nevracia. Darčekový poukaz môžete použiť dvomi spôsobmi:

 • zadaním jedinečného alfanumerického kódu darčekového poukazu v prvom kroku nákupného procesu do poľa Uplatniť darčekový poukaz;
 • Držiteľ poukazu musí poukaz použiť do 6 mesiacov od dátumu jeho vydania, pokiaľ nie je na poukaze výslovne uvedené inak.

Propagačný kód - Kupónový kód

Propagačný kód alebo kupónový kód prináša rôzne výhody pri nákupe a je časovo obmedzený. Pre jeden nákupný košík môžete použiť len 1 online kód. Propagačné kódy nie sú navzájom kompatibilné.

Ako môžem použiť propagačný kód?

Propagačný kód je slovo, ktoré ako registrovaný používateľ zadáte v prvom kroku online nákupu. Po kliknutí na „Použiť kupónový kód“ sa v riadku nižšie otvorí okno, do ktorého zadáte aktuálne platný propagačný kód a následne kliknete na žlté tlačidlo Použiť. Zľava alebo zvýhodnenie sa zohľadní bezprostredne potom.

Pravidlá súťaží

Definície

Organizátorom súťaže je spoločnosť 10DX GROUP d.o.o. Účastníkom súťaže je fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje vyhlásených súťažných kampaní.

Výhercov cien určuje funkcia náhodného výberu počítača alebo komisia organizátora.

Právo na účasť v súťaži o ceny (a o iné produkty alebo poukážky)

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby zamestnané organizátorom tejto súťaže a osoby zamestnané inými právnickými osobami súvisiacimi s realizáciou tejto súťaže. Právnické osoby sa nemôžu zúčastniť súťaže. Osoby, ktoré nesúhlasia s pravidlami súťaže, sa nemôžu zúčastniť tejto súťaže. Má sa za to, že účastník svojou účasťou v oznámenej súťaži súhlasí s pravidlami tejto súťaže.

Pravidlá účasti v súťaži

Na účasť v súťaži nie je potrebné si zakúpiť služby alebo produkty organizátora súťaže.

Elektronická súťaž

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci účastníci súťaže. Jeden účastník sa môže súťaže zúčastniť len raz. Výsledok súťaže je konečný. Odvolanie sa nie je možné. Výherca bude e-mailom informovaný o prijatí a spôsobe prevzatia ceny.

Povinnosti víťaza

Výhru nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iný predmet.

Výherca je povinný písomne (e-mailom) poskytnúť organizátorovi súťaže svoje osobné údaje – meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo a IČ DPH, a to najneskôr do dvoch dní odo dňa doručenia oznámenia, že sa stal výhercom.

Za zaplatenie všetkých daní z cien (vrátane DPH) zodpovedá organizátor. Organizátor zašle výhercom potvrdenie v súlade so Zákonom o dani z príjmu fyzických osôb a pravidlami o doručovaní údajov na výpočet dane z príjmu fyzických osôb. Výherca je povinný uviesť hodnotu výhry v daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb. Výherca je povinný pri prevzatí výhry vyplniť vyhlásenie o prevzatí výhry. Organizátor nezodpovedá za dane, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s inými cenami. Ak výherca nesplní všetky povinnosti, má sa za to, že výherca nechce výhru prevziať, a tým je organizátor vo vzťahu k výhercovi zbavený všetkých záväzkov po skončení tejto súťaže a získava právo s výhrou nakladať na akýkoľvek iný účel. Ceny sú neprenosné.

Ak organizátor žrebovania do troch (3) pracovných dní od okamihu, keď výherca dostane oznámenie, že bol vyžrebovaný, z akéhokoľvek dôvodu (napr.: výherca vyhlási, že výhru nechce prevziať, adresa alebo e-mailová adresa je neúplná alebo nesprávna a pod.) nedostane všetky potrebné informácie a vyhlásenie, že výherca chce výhru prevziať, má sa za to, že výherca ju nechce prevziať, a tým je organizátor vo vzťahu k výhercovi zbavený všetkých záväzkov po skončení tejto súťaže a nadobúda právo s výhrou nakladať na akýkoľvek iný účel.

Ochrana osobných údajov

Organizátor súťaže chráni všetky osobné údaje získané od účastníkov počas súťaže v súlade s predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Organizátor môže osobné údaje získané od účastníkov používať výlučne na účely, na ktoré boli získané. Účastník súťaže súhlasí s tým, že mu organizátor môže zasielať oznámenia týkajúce sa ponuky organizátora. Účastník alebo jeho opatrovník či zákonný zástupca môže kedykoľvek odvolať tento súhlas s použitím osobných údajov získaných v rámci súťaže na účely priameho marketingu. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zorganizovať slávnostné odovzdávanie cien ako verejné podujatie. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s použitím jeho/jej mena a adresy v zvukovom, fotografickom a video materiáli organizátora súťaže. Výherca povoľuje organizátorovi súťaže zverejniť jeho/jej osobné údaje v médiách a na internete za účelom informovania o výsledkoch súťaže alebo prevzatia ceny.

Zverejnenie pravidiel súťaže

Odoslaním svojich údajov prostredníctvom vstupného formulára na tejto stránke účastníci súťaže súhlasia s tým, že sa oboznámili s pravidlami a zaväzujú sa konať v súlade s pravidlami tejto súťaže. V prípade akéhokoľvek sporu alebo nejasnosti sa tieto pravidlá považujú za primárne vo vzťahu k akýmkoľvek iným publikáciám, či už v tlačenej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme.

Proces nákupu

Popis a technická prezentácia postupu uzatvárania zmlúv.

1.) Pridajte produkt do košíka výberom tlačidla „Pridať do košíka“

2.) Zobrazí sa vyskakovacie okno, v ktorom vyberte možnosť „Prejsť do košíka“

3.) Po pridaní produktu do košíka vyberte možnosť „Pokračovať k pokladni“

4.) Zobrazia sa polia na zadanie dodacej adresy a výber spôsobu platby. Po zadaní údajov vyberte možnosť „Dokončiť objednávku“.

Popis statusov

Objednávka prijatá: Po odoslaní objednávky zákazník dostane e-mailom oznámenie, že objednávka bola prijatá. Komplexné informácie o stave a obsahu objednávky sú kupujúcemu vždy k dispozícii na webstránke poskytovateľa.

Objednávka potvrdená: Kupujúci skontroluje objednávku, overí dostupnosť objednaných položiek a objednávku potvrdí alebo odmietne s uvedením dôvodu. Kupujúci môže napísať e-mail na ich kontaktnú e-mailovú adresu, aby si overil údaje alebo zabezpečil správnosť dodávky. Pri dodávke tovaru, ktorý obchod nemá vo svojom vlastnom sklade, je obchod viazaný výlučne na dodávku dodávateľom a na čas, za ktorý môže dodávateľ obchodu dodať tovar kupujúcemu. Obchod prostredníctvom e-mailu informuje zákazníka o aktuálnych informáciách týkajúcich sa dodania tovaru. Ak je dodacia lehota veľmi dlhá a kupujúci nechce čakať, obchod môže kupujúcemu oznámiť, že položku odstráni z objednávky a vráti kupujúcemu všetky už zaplatené finančné prostriedky a ďalšie položky z objednávky podľa výberu zákazníka, alebo doručí alebo zruší celú objednávku. Ak dodávateľ nepotvrdí kupujúcemu dostupnosť objednaného tovaru najneskôr do troch mesiacov odo dňa odoslania objednávky, kupujúci môže objednávku obchodu odmietnuť z dôvodu, že tovar nie je dostupný. Platnosť objednávky zákazníka končí v deň jej odmietnutia. Zákazník nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli v dôsledku dlhšieho času dodania alebo v dôsledku nedodania tovaru, ktorý obchod nemá vo svojom vlastnom sklade.

Tovar odoslaný: Obchod pripraví a odošle tovar v dohodnutom termíne.

V prípade, že sa kupujúci rozhodne zrušiť objednávku, musí o tom bezodkladne informovať obchod prostredníctvom e-mailu info@dreamwithus.eu. Ak sa stane, že objednávka už bola odoslaná, kupujúci odmietne zásielku u doručovateľa. V prípade osobného odberu (keď je tovar pripravený na prevzatie) kupujúci tiež oznámi svoje želanie zrušiť objednávku prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu.

Popis technických postupov na identifikovanie a opravu chýb pred zadaním objednávky

Pred zadaním objednávky si zákazník skontroluje správnosť objednávky. Kliknutím na „Košík“ – „Zobraziť košík“ je možné skontrolovať celý obsah objednávky vrátane množstva a ceny a opraviť prípadné chyby. Po odoslaní objednávky dostane zákazník na zadaný e-mail potvrdenie a výpis objednávky. Vyzývame zákazníka, aby nám zaslal akékoľvek zmeny, pripomienky atď. odpovedaním na správu.

Nákup pre právnické osoby

Firmám, živnostníkom a iným právnickým osobám umožňujeme vrátiť zásielky tovaru v rámci záručných podmienok. Uvedené organizácie nemajú možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez toho, aby museli uviesť dôvod svojho rozhodnutia, ako je to v prípade spotrebiteľov (fyzických osôb). Ku každej refundácii sa bude pristupovať individuálne a budeme sa snažiť splniť kritériá dodávateľa. Ak máte nárok na vrátenie tovaru, môžete využiť náhradu za iný tovar podľa vlastného výberu (ktorý je rovnaký alebo drahší). Vrátenie peňazí, bohužiaľ, nie je možné. Internetový obchod DreamWithUs je určený nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firemných používateľov.

Proces nákupu je úplne rovnaký, len pri výbere spôsobu platby, „platobné údaje“ (krok 2) zadajte údaje o spoločnosti a platné IČ DPH. Ak chcete firemný účet, súhlasíte s obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na firmy.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Spotrebiteľ (týka sa to len fyzických osôb, ktoré nadobúdajú tovar na účely mimo svojej zárobkovej činnosti) má právo informovať spoločnosť do 14 dní od prevzatia tovaru (môže sa obrátiť na kontaktný e-mail info@dreamwithus.eu) a tak odstúpiť od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Lehota začína plynúť jeden deň po dátume prijatia. Jediným nákladom, ktorý znáša spotrebiteľ v súvislosti s odstúpením od zmluvy, sú náklady na preposlanie (zaslanie) tovaru, ktoré sa účtujú podľa cenníka doručovateľskej služby. Tovar je potrebné vrátiť predávajúcemu najneskôr do 14 dní. Ak spotrebiteľ už začal vec používať alebo ak otvoril či zmontoval jednotlivé komponenty technických produktov, odstúpenie od zmluvy už, bohužiaľ, nie je možné.

V kúpnych zmluvách môže spoločnosť zadržať vrátenie prijatých platieb, kým sa vrátený tovar neprijme alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar bol vrátený, pokiaľ spoločnosť neponúkne možnosť, že vrátený tovar prevezme sama.

Prijatý tovar musí byť vrátený nepoškodený a v rovnakom množstve, pokiaľ nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, strate alebo zníženiu jeho množstva bez zavinenia spotrebiteľom. Výrobca výrobku predpisuje aj jeho originálne balenie (v súlade s článkom 36 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Keďže je obal neoddeliteľnou súčasťou tovaru, musí byť tiež priložený v pôvodnom stave, v akom bol v čase prevzatia tovaru (t. j. nepoškodený a v rovnakom množstve).

Pri vracaní položky môže používateľ priložiť aj vyplnený formulár na vrátenie, ktorý nájdete TU.

Pri odstúpení od zmluvy, pri ktorej boli použité prostriedky z DreamWithUs účtu alebo propagačný kód, sa tieto prostriedky považujú za zľavu a nevracajú sa (vracia sa zaplatená suma), ak bola použitá darčeková poukážka DreamWithUs, považuje sa to za platobný prostriedok a pri odstúpení od zmluvy sa zaplatená suma vráti na bankový účet používateľa.

V kúpnych zmluvách môže spoločnosť zadržať vrátenie prijatých platieb, kým sa vrátený tovar neprijme alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz, že tovar bol vrátený, pokiaľ spoločnosť (DreamWithUs) neponúkne len možnosť prijať vrátený tovar.

Vrátenie peňazí sa uskutoční čo najskôr, najneskôr však do 14 dní od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy alebo odo dňa, keď spoločnosť (DreamWithUs) dostala vrátené produkty. S cieľom zabezpečiť istotu, presnosť a včasnosť vrátenia a zabezpečiť evidenciu platieb sa vrátenie platby zákazníkovi vykoná rovnakým spôsobom platby, aký zákazník použil pri nákupe.

Vrátenie prijatého tovaru spoločnosti v lehote na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Platia nasledujúce podmienky:

 • Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale.
 • Obal môžete otvoriť, aby ste skontrolovali kvalitu tovaru, ale tak, aby sa dal neskôr použiť.
 • Vrátený produkt sa nesmie používať, prať ani inak používať, napr. v prípade nábytku zmontovať.
 • Reklamácie po praní, napr. posteľnej bielizne, uterákov alebo iných textílií, nie je možné uplatniť, preto produkt pred praním dôkladne skontrolujte.
 • Produkt musí byť nepoškodený, bez závad. Ak má výrobok výrobnú chybu, uplatňujú sa práva vyplývajúce z vecnej chyby, ktoré sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach a v Zásadách vrátenia tovaru.
 • Vrátený produkt musí byť v rovnakom stave, v akom ste ho dostali;
 • Garantujeme vrátenie produktu po predchádzajúcej dohode s našou podporou, ktorá vám poskytne pokyny na vrátenie, ktoré si môžete prečítať aj TU.
 • Lehota na vyzdvihnutie produktu, ktorý vraciate, je do 14 pracovných dní od oznámenia o vrátení, ak vopred nie je dohodnuté inak.

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné zohľadniť aj obmedzenia vyplývajúce z článku 43 ods. 5, v ktorom sa špecifikuje, v ktorých prípadoch spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy, a to:

 1. tovar alebo služby, ktorých cena závisí od výkyvov na trhoch, ktoré podnik nemôže ovplyvniť a ktoré sa môžu vyskytnúť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy 
 1. tovar vyrobený podľa presných pokynov spotrebiteľa a prispôsobený jeho osobným potrebám;
 1. tovar, ktorý podlieha skaze alebo ktorého doba spotreby rýchlo uplynie;
 1. pri poskytovaní služieb, ak spoločnosť plní zmluvu v plnom rozsahu a poskytovanie služieb sa začalo na základe predchádzajúceho výslovného súhlasu spotrebiteľa a so súhlasom so stratou práva odstúpiť od zmluvy, keď ju spoločnosť v plnom rozsahu splní;
 1. pri dodávke zapečatených zvukových alebo obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril bezpečnostnú pečať;
 1. dodávanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom na dodávanie takýchto publikácií;
 1. pri dodávke zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak spotrebiteľ po dodaní otvoril pečať;
 1. pri dodávke tovaru, ktorý je svojou povahou neoddeliteľne zmiešaný s inými predmetmi;
 1. pri dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena je dohodnutá pri uzatvorení kúpnej zmluvy a ktoré môžu byť dodané po 30 dňoch, pričom ich skutočná hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré spoločnosť nemôže ovplyvniť;
 1. uzavreté na verejných dražbách;
 1. v prípade, že spotrebiteľ výslovne požiadal o návštevu spoločnosti doma na účely vykonania naliehavých opráv alebo údržby. Ak počas takejto návštevy spoločnosť poskytne dodatočné služby, ktoré spotrebiteľ výslovne nepožadoval, alebo dodá tovar, ktorý nepredstavuje náhradné diely nevyhnutne potrebné na údržbu alebo opravu, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy o týchto dodatočných službách a tovare;
 1. ubytovanie, ktoré nie je určené na trvalý pobyt, preprava tovaru, prenájom vozidiel, príprava a dodávka jedla alebo rekreačné služby, pri ktorých sa spoločnosť zaväzuje splniť svoj záväzok k určitému dátumu alebo v určitej lehote;
 1. pri poskytovaní digitálneho obsahu, ktorý sa nedodáva na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa a s jeho súhlasom s tým, že tým stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak je zníženie hodnoty výsledkom konania, ktoré nie je nevyhnutne potrebné na určenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (ods. 9 článku 43d ZVPot).

Možnosť odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na softvér, zvukové a obrazové médiá alebo ak spotrebiteľ otvoril bezpečnostnú pečať.

Vo výnimočných prípadoch, keď tovar nie je vrátený v súlade so ZVPot, môžeme spotrebiteľovi ponúknuť kúpu tovaru s primeranou kompenzáciou, ktorá je stanovená v zápisnici pri vrátení. Zlacnená výkupná cena sa zohľadní po tom, čo to spotrebiteľ potvrdí e-mailom. Spotrebiteľ využije uvedenú výkupnú cenu len pri objednávke iného tovaru v rovnakej alebo vyššej hodnote.

Záruka

Na tovar sa vzťahuje záruka, ak je uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Záruka je platná podľa pokynov na záručnom liste a po predložení faktúry. Záručné lehoty sú uvedené na záručných listoch alebo na faktúre.

Informácie o záruke sú uvedené aj na stránke s prezentáciou produktu. Ak nie sú uvedené žiadne informácie o záruke, položka nemá záruku alebo informácie nie sú v tom čase známe. V druhom prípade môže kupujúci kontaktovať internetový obchod, ktorý mu poskytne aktuálne informácie.

Chybné položky

Kedy je položka chybná? Najmä keď:

 • položka nemá vlastnosti, ktoré by umožňovali jej bežné používanie
 • položka nemá vlastnosti potrebné na konkrétne použitie, na ktoré ju kupujúci kupuje, ale ktoré boli predávajúcemu známe
 • položka nemá vlastnosti a kvality, ktoré sú výslovne dohodnuté alebo predpísané
 • položka, ktorá nezodpovedá modelu, sa odovzdá zákazníkovi, s výnimkou modelov zobrazených pre oznámenia.

Ako sa kontroluje vhodnosť položky?

Kontroluje sa s inou, bezchybnou položkou rovnakého typu, ako aj s vyhláseniami výrobcu alebo vyhláseniami na samotnej položke.

Ako môžete reklamovať chybnú položku?

Kupujúci nás musí v zákonnej lehote informovať o akejkoľvek materiálnej chybe spolu s jej podrobným popisom a na vlastné náklady. Zároveň nám zákazník umožní položku skontrolovať.

V ktorých prípadoch by som si mal/-a uplatniť nárok na vecnú chybu?

Ak sa na produkt vzťahuje záruka, môžete si uplatniť aj nárok na vecnú chybu. Spotrebiteľ môže uplatniť práva vyplývajúce z vecnej chyby, ak chybu oznámi predávajúcemu do dvoch mesiacov odo dňa jej zistenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby, ktoré sa vyskytnú po 2 rokoch od kúpy, a po 1 roku od kúpy použitých položiek.

Právo na uplatnenie vecných chýb podrobnejšie upravujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa.

V prípade vecnej chyby je spoločnosť povinná uhradiť všetky náklady, ktoré vznikli v súvislosti s touto objednávkou takéhoto výrobku – máte nárok na úhradu skutočných nákladov na vrátenie tovaru a vrátenie kúpnej ceny.

Vrátené položky

Vrátený tovar je tovar, ktorý bol vrátený na DreamWithUs a má chyby (poškodený obal, škrabance na obale atď.). Typ nedostatku alebo stav položky je uvedený pri jednotlivých položkách a tiež na faktúre.

Pri vrátení tovaru je potrebné priložiť aj vyplnený formulár na vrátenie tovaru, ktorý nájdete tu

Kontrolou vrátených položiek zabezpečujeme ich bezchybnú funkčnosť.

Z tohto dôvodu sa zmenila aj záručná doba, ktorá je tiež uvedená pri každej položke v kategórii „Vrátený tovar“ a je uvedená aj na faktúre.

Položky zaradené do kategórie „Vrátené položky“ nie je možné vrátiť a vymeniť za rovnakú, novú položku bez príplatku, ale je možné ich vymeniť za rovnakú alebo inú položku rovnakej hodnoty (alebo s doplatkom za rozdiel). V prípade nefunkčnosti položky je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy v rovnakých lehotách, aké platia pre všetky položky alebo záručnú opravu.

Dodanie

Cena poštovného:

 • do 5 kg = 4,5 EUR,
 • nad 5 kg = 5,95 EUR,
 • Poštovné zdarma nad 79,99 EUR
 • Cena za doručenie drevených panelov a detského nábytku je 9,90 €, pri objednávkach nad 499,90 € je doprava zdarma.
 • Cena za doručenie väčších kusov nábytku, ako sú postele, pohovky, jedálenské stoličky, je 29,90 €, pri sume nad 1499,90 € je doprava zdarma.

Ponúkajúci dodá tovar alebo služby v dohodnutom čase.

Zmluvným partnerom na doručovanie zásielok je Packeta alebo GLS, ale internetový obchod si vyhradzuje právo vybrať inú doručovaciu službu, ak bude schopná efektívnejšie vybaviť objednávku.

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod sa zaväzuje trvalo chrániť všetky osobné údaje používateľa.

Internetový obchod uchováva IP adresy všetkých návštevníkov DreamWithUs na neurčitú dobu a v prípade registrovaných členov: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, hlavnú adresu a adresy na doručenie, krajinu bydliska, čas a dátum registrácie a archív komunikácie s internetovým obchodom.

DreamWithUs bude používať osobné údaje výlučne na účely vybavenia objednávky (zasielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr) a ďalšej potrebnej komunikácie.

Údaje používateľa sa v žiadnom prípade neposkytnú neoprávneným osobám.

Používateľ je tiež zodpovedný za ochranu osobných údajov tým, že zabezpečí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla a vhodnú softvérovú (antivírusovú) ochranu svojho počítača.

Komunikácia

Internetový obchod bude kontaktovať používateľa prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku len vtedy, ak používateľ výslovne nevyjadrí nesúhlas.

Reklamné e-maily budú obsahovať nasledujúce zložky:

 • budú zreteľne a jednoznačne označené ako reklamné správy,
 • odosielateľ bude zreteľne viditeľný,
 • rôzne kampane, propagačné akcie a iné marketingové techniky budú takto označené.
 • Jasne sa vymedzia aj podmienky účasti na nich,
 • spôsob odhlásenia sa z odberu reklamných správ bude zreteľne uvedený,
 • internetový obchod bude výslovne rešpektovať želanie používateľa nedostávať reklamné správy.

Názory/komentáre používateľov

Názory alebo komentáre používateľov a recenzie produktov napísané zákazníkmi sú súčasťou funkčnosti obchodu, ktorý je určený pre komunitu používateľov. Internetový obchod umožňuje, aby názor napísal ktorýkoľvek registrovaný používateľ obchodu, a pred konečným zverejnením ho internetový obchod skontroluje. Internetový obchod nebude zverejňovať názory alebo príspevky, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom urážlivé alebo podľa názoru internetového obchodu neprinášajú prospech ostatným používateľom a návštevníkom.

Odoslaním názoru alebo komentára používateľ výslovne súhlasí s podmienkami používania a povoľuje internetovému obchodu uverejniť časť alebo celý text vo všetkých elektronických a iných médiách. Internetový obchod má právo používať obsah časovo neobmedzene a na akýkoľvek účel, ktorý je v obchodnom záujme internetového obchodu, vrátane uverejnenia v reklame alebo inej marketingovej komunikácii. Autor názoru zároveň vyhlasuje a zaručuje, že je vlastníkom hmotných a duševných autorských práv k napísaným názorom a komentárom a že tieto práva nevýhradne a na dobu neurčitú prenáša na internetový obchod.

Ochrana detí

Reklamné správy budú jasne viditeľné (s ohľadom na vek) a zreteľne oddelené od hier a súťaží. Akákoľvek komunikácia zameraná na deti bude primeraná ich veku a nebude zneužívať ich dôveru, nedostatok skúseností alebo zmysel pre lojalitu.

DreamWithUs nesmie prijať objednávku od osoby, o ktorej vie alebo má podozrenie, že je dieťaťom, bez výslovného súhlasu jej rodičov alebo opatrovníkov.

Internetový obchod nesmie prijímať žiadne osobné údaje týkajúce sa detí bez výslovného súhlasu ich rodičov alebo opatrovníkov. Internetový obchod tiež nesmie poskytnúť informácie získané od detí tretej strane, s výnimkou rodičov alebo opatrovníkov.

Internetový obchod nesmie ponúkať bezplatný prístup k produktom alebo službám, ktoré sú škodlivé pre deti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

DreamWithUs vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a presnosti informácií uverejnených na svojich stránkach. Napriek tomu sa vlastnosti tovaru, dodacia lehota alebo cena môžu zmeniť tak rýchlo, že internetový obchod nestihne opraviť informácie na webstránkach. V takom prípade internetový obchod upozorní zákazníka na zmeny a umožní mu odstúpiť od objednávky alebo vymeniť objednaný tovar.

Internetový obchod nezodpovedá za obsah názorov na produkty napísaných návštevníkmi. Pred uverejnením internetový obchod názory zhodnotí a odmietne tie, ktoré obsahujú zjavné nepravdy, sú zavádzajúce alebo urážlivé. Internetový obchod nezodpovedá za informácie uvedené v názoroch a odmieta akúkoľvek zodpovednosť vyplývajúcu z informácií uvedených v názoroch.

Hoci sa internetový obchod snaží poskytovať presné fotografie predávaných položiek, všetky fotografie musia byť chápané ako ilustračné. Fotografie nezaručujú vlastnosti položky. To isté platí pre videoprezentácie, ktoré majú lepšie znázorniť použitie položky, ale v ktorých sa môžu použiť rekvizity, ktoré nepatria k hlavnej položke konkrétnej ponuky uverejnenej na webstránke DreamWithUs.

Internetový obchod má možnosť odstúpiť od zmluvy s klientom len v prípade zistenia zrejmej chyby (článok 46 Občianskeho zákonníka). Za zrejmú chybu sa považujú podstatné vlastnosti predmetu a všetky chyby, ktoré sa podľa obchodných zvyklostí alebo zámeru zákazníkov považujú za rozhodujúce a ktoré by ponúkajúci v prípade vedomosti o nich nepotvrdil alebo neuzavrel zmluvu. To zahŕňa aj zjavné chyby v cenách.

Internetový obchod si vyhradzuje právo kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom zmeniť obchodné podmienky, a to z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamácie a spory

DreamWithUs dodržiava príslušné právne predpisy na ochranu spotrebiteľa. Internetový obchod vynakladá maximálne úsilie na splnenie svojej povinnosti vytvoriť účinný systém vybavovania reklamácií a určiť osobu, na ktorú sa zákazník môže v prípade problémov obrátiť e-mailom. Odvolacie konanie je dôverné.

Internetový obchod si je vedomý, že základným znakom spotrebiteľského sporu, aspoň pokiaľ ide o súdne riešenie, je jeho nepomer medzi ekonomickou hodnotou nároku a nákladmi vynaloženými na samotné riešenie sporu. To je tiež hlavnou prekážkou toho, aby spotrebiteľ začal spor na súde. Preto sa internetový obchod snaží podľa svojich možností vyriešiť všetky spory priateľsky.

úspešne ste sa prihlásili na odber noviniek.
Tento e-mail je už registrovaný